Kde hrajem

Co se děje?

Polymetal

Po dlouhém půstu a pár zkouškách

v sekci koncerty opět nějaká ta vytoupení 

na veřejnosti.